nalatenschappen 

levenstestament

Bent u bezig met een levenstestament Levenstestament
Een notariële akte die u kunt laten opmaken bij de notaris op het moment dat u nog goed weet wat u wilt, voor het moment dat u dat niet meer goed weet. Hierin kunt u bijvoorbeeld vastleggen wie dan uw geldzaken voor u moet regelen. Deze akte is geldig VOOR overlijden (in tegenstelling tot het testament)
en op zoek naar een betrouwbaar persoon die uw financiën kan regelen als u dat niet meer kunt? Wij kunnen voor u het financieel beheer verzorgen. Neem gerust contact met ons op.


Bent u op zoek naar:

 • een Executeur Executeur
  Vroeger ook wel executeur-testamentair genoemd. Een executeur kunt u laten opnemen in uw testament om uw zaken af te handelen als u bent overleden. U kunt ook een Executeur inhuren om zaken te regelen als een dierbare is overleden, dan is het een gevolmachtigde.
  voor de uitvoering van uw testament? 
 • Een gevolmachtigde die voor u de nalatenschap Erfeniskan afwikkelen? 
 • informatie over het voorbereiden of afwikkelen Afwikkelen
  Het afhandelen van alle financiële en praktische zaken na het overlijden van iemand.
  van nalatenschappen? 
 • iemand die u kan ondersteunen bij het opstellen van het levenstestament? 

Belt u dan of kijk voor meer informatie op rustvooru.nl

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met AdOtium.