AdOtium is een klein en persoonlijk kantoor voor bewindvoering en afwikkeling van nalatenschappen met maar één doel: Rust voor u. 

Bewindvoering

WAT WIJ DOEN

Een bewindvoerder zorgt voor balans in uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast is de bewindvoerder aanspreekpunt voor schuldeisers en instanties zodat u daar niet meer mee belast wordt.

Nalatenschap

HULP BIJ ERFENISSEN

Op het moment dat iemand wegvalt door overlijden, is er tijd en energie nodig voor rouwen en daarna verdergaan. Regelzaken en financiële gevolgen van een overlijden zijn dan een extra belasting. Wij kunnen dit van u overnemen, zodat u ruimte heeft voor andere dingen in deze zware tijd.

Levenstestament

BEHOUD DE REGIE

In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. Zo behoudt u zelf de regie. Ook hier kunnen wij bij helpen. Laat uw gegevens achter op het contactformulier en wij nemen snel contact op.

Kunt u onze hulp gebruiken?

Bel gerust met 06 – 449 26 245 voor een afspraak of informatie. Geheel vrijblijvend.

Of stuur een bericht: