RUST VOOR U

Nalatenschap

Afwikkeling erfenis bij overlijden

We denken er niet graag over na maar krijgen er allemaal mee te maken. Het leven komt tot een einde. Van uzelf of van een dierbare. Regelzaken en financiële gevolgen van een overlijden zijn een extra belasting voor wie achterblijft. Wij kunnen werkzaamheden van u overnemen of u hierin ondersteunen.

Ook zijn wij benoembaar voor financieel beheer bij een levenstestament en/of als executeur in uw testament. Een executeur regelt zaken als u overlijdt en neemt daarmee een belasting weg bij de erfgenamen.

Begeleiding

Begeleiding bij nalatenschappen; de opstart, veelgestelde vragen en wat we voor u kunnen doen.

Levenstestament

Financieel beheer op basis van een levenstestament; u bepaalt hiermee zelf wie het beheer mag uitvoeren, wat wel en niet mag en wanneer.

Afwikkeling

Bij de afwikkeling van een nalatenschap regelt de executeur praktische, juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken.

Klantervaringen

“Door de inzet van Sabine van AdOtium is ons heel veel zorgen, maken van fouten en stress bespaard gebleven…”
Lees verder

Kunt u onze hulp gebruiken?

Bel gerust met 06 – 449 26 245 voor een afspraak of informatie. Geheel vrijblijvend.

Of stuur een bericht: 

Klantervaringen

“Een bedrijf dat zijn meerwaarde laat gelden”

Door de inzet van Sabine van AdOtium is ons heel veel zorgen, maken van fouten en stress bespaard gebleven. Door haar kennis en niet aflatende energie in haar cliënten te steken en deze ook voortdurend op de hoogte te houden van de voortgang maakt ze ieder probleem duidelijk en inzichtelijk. De oplossing heeft ze al paraat!

Ons heeft ze geholpen met een verdeling en afwikkeling van een zeer gecompliceerde erfenis. Hier waren meerdere partijen bij gemoeid met een verstoorde familierelatie en wij die in het buitenland wonen als één van de partijen. Zonder enige vorm van confrontaties heeft zij zich als intermediair tussen de partijen geplaatst en voor alle partijen het afdoende en naar tevredenheid kunnen afwikkelen.

Veel mensen zullen kijken naar een uurloon maar die staat bij haar niet in verhouding met haar inzet, haar oplossend vermogen en haar know how om problemen aan te pakken. Bij haar staat dan ook het belang van de cliënten voorop en niet de betaling.

Voor ons heeft ze zich zelf terug verdient door ons voor alle stress en fouten te behoeden en wij bevelen AdOtium dan ook zeker aan.

Ton en Nancy van Huizen