Alles over nalatenschap

Wat is wat als het gaat om nalatenschappen… hieronder leggen wij de belangrijkste zaken uit. Wij helpen u graag, ook als u dingen zelf wil doen maar niet precies weet hoe.

Levenstestament

Financieel beheer kan op basis van een levenstestament. U bepaalt dan zelf wie het beheer uit mag voeren en wanneer. Ook bepaalt u wat deze persoon wel en niet mag. Mag deze persoon bijvoorbeeld uit uw naam schenkingen verrichten? Een Levenstestament stelt u op als u zelf in staat bent om uw zaken te regelen. U kiest; ook of het gebeurd door een familielid of professional.

Erfgenamen

Na uw overlijden worden uw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen. Heeft u een testament gemaakt, dan heeft u zelf uw erfgenamen gekozen. Indien u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen, in vier groepen verdeeld, deze groepen volgen elkaar op:
1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders met hun afstammelingen
4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Let op:
Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.

Executeur

De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. De bevoegdheden van de executeur kunnen verschillen van alleen de uitvaart regelen tot alles regelen; dit bepaalt het testament. Echter, mag een executeur zijn taken overdragen aan iemand anders; een volmacht geven. Als u als executeur benoemd bent, kunt u op deze manier het werk overdragen aan een professional.

De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Een executeur regelt ook veel praktische zaken zoals het stopzetten van abonnementen en aanschrijven van allerlei instanties.

De executeur houdt de erfgenamen op de hoogte van relevante zaken en zal rekening en verantwoording af te leggen over het door hem gevoerde beheer. Een rekening en verantwoording laat zien wat er in de periode van afwikkelen is gebeurd met het vermogen.

Let op:
Een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Afwikkeling

Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei praktische, juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld.

Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen. Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen ons machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten.

Erfbelasting

De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Voor vrijstellingen: klik hier
Voor tarieven: klik hier

Besparing erfbelasting
Het is mogelijk om erfbelasting te besparen door:

  • Het juiste testament te maken
  • Tijdens leven slim te schenken
  • Uw huwelijksvoorwaarden te laten checken op fiscale consequenties
  • Het verlagen van de WOZ-waarde van uw woning.

Conflicten

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen erfgenamen. De benoeming van een onpartijdige, deskundige executeur kan dit voorkomen. Is er geen executeur dan moeten de erfgenamen het dus eens zijn met elkaar.

Worden zij het niet eens over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, dan zijn er de volgende oplossingen: 

  • Verdeling door rechter:
    als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation:
    mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Vertrouwd en veilig

AdOtium is een klein en persoonlijk kantoor. We worden regelmatig gecontroleerd door de rechtbank en branchevereniging en komen uitstekend uit deze controles.  Wij nemen u altijd serieus en hechten aan vertrouwen en een gevoel van veiligheid.

 

Kunt u onze hulp gebruiken?

Bel gerust met 06 – 449 26 245 voor een afspraak of informatie. Geheel vrijblijvend. Of stuur een bericht: 

4 + 13 =