Nalatenschap

De voorbereiding

Praktisch

Wordt de koelkast leeggehaald? Het huis is onbeheerd en wat gebeurd er met uw huisdieren? Praktische zaken die om snelle actie vragen. Wij kunnen het voor u regelen.

Juridisch

Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht? Blijft uw partner goed verzorgd achter? Wij leggen u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor u heeft geregeld. Heeft u eerder een testament gemaakt dan kijken wij of uw testament nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden.

Mocht aanpassing nodig zijn dan helpen we u graag met de juridische uitwerking van uw wensen.

Fiscaal

Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting? Een executeur kan voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. Een executeur kan u adviseren op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is.

Soms kan het fiscaal verstandig zijn al eerder uw vermogen (deels) te schenken. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Zakelijk

Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat wilt? Bij een goede voorbereiding van uw nalatenschap horen ook uw uitvaartwensen, zodat het laatste afscheid op de juiste wijze geschiedt. Hierbij worden ook de financiële aspecten van uw uitvaart onder de loep genomen, zodat uw erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan.

Wij hebben contacten met uitvaartondernemers die uw wensen kunnen doornemen. Wij kunnen uw uitvaaartwensen vervolgens vastleggen in uw dossier.

Uitvoering

Wie regelt uw zaken na overlijden? Vlak na een overlijden komen er veel zaken af op de erfgenamen en/of nabestaanden. Naast alle emotie moeten er ook allerlei zaken geregeld worden. U kunt uw nabestaanden hiervoor behoeden. Als uw nalatenschap goed is voorbereid, gaat afwikkelen sneller en beter. Als een professional dit uit handen kan nemen van uw nabestaanden, geeft dit rust en tijd om te rouwen.

Als u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst, kan een Executeur helpen. Een neutrale derde voorkomt conflicten. Heeft u geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen samen uw uitvaart en uw nalatenschap afwikkelen. De Executeur kan de erfgenamen hierin bijstaan of de werkzaamheden overnemen.

Digitaal dossier

Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden? Bij een voorbereiding maken wij een digitaal dossier zodat alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap is vastgelegd. Alles is terug te vinden.
Samen zorgen we ervoor dat uw gegevens up-to-date blijven.

Vertrouwd en veilig

AdOtium is een klein en persoonlijk kantoor. We worden regelmatig gecontroleerd door de rechtbank en branchevereniging en komen uitstekend uit deze controles.  Wij nemen u altijd serieus en hechten aan vertrouwen en een gevoel van veiligheid.

 

Kunt u onze hulp gebruiken?

Bel gerust met 06 – 449 26 245 voor een afspraak of informatie. Geheel vrijblijvend. Of stuur een bericht: 

1 + 7 =